Zaburzenia osobowości

Osobowość rozumiana jest jako wewnętrzny system regulujący procesy umysłowe: myśli, uczucia, zachowania. System ten pozwala nam w określonych warunkach reagować odpowiednio do zaistniałej sytuacji, tak więc zachowanie bywa różne w zależności od okoliczności.

Natomiast zaburzenie polega na niedopasowaniu osoby do wymagań otoczenia. Może się objawiać w niezmiennym (chorym, zaburzonym) postępowaniu i myśleniu bez względu na zmieniające się stosunki i warunki społeczne. Zaburzenia osobowości są to pewne stany psychiczne objawiające się niestałością emocjonalną i wieloma innymi niewłaściwymi stanami
Przyczyną takich zaburzeń mogą się stać traumatyczne przeżycia, śmierć bliskiej osoby, a także uzależnienia. Innymi przyczynami zaburzeń bywają brak zaspokojenia podstawowej potrzeby bezpieczeństwa, konflikty rodzinne, nadopiekuńczość. Czynniki takie mogą powodować niekorzystny wpływ na jednostkę. Innym powodem mogą być zmiany w mózgu wywołujące psychozę.

Zaburzenia osobowości mogą także sygnalizować rozwijające sięchoroby psychiczne. Istnieją różne typy zaburzonej osobowości między innymi paranoiczna, schizoidalna, lękliwa i zależna. W wielu przypadkach są one wywołane uszkodzeniami mózgu, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego oraz wspomnianymi chorobami psychicznymi.

Charakteryzują się one zachowaniami aspołecznymi i antyspołecznymi. Inne zaburzenia to osobowość nekrofilitycznaprzejawia się w skłonnościach do destrukcji, obsesja na punkcie śmierci i ciemności. Także sadyzm jest jednym z zaburzeń seksualnych. Polega on na odczuwaniu przyjemności oraz podniecenia z zadawania fizycznego bólu partnerowi. Najbardziej skuteczną metodą leczenia zaburzeń osobowości jest długoterminowa psychoterapia. Jest to dosyć trudne, a od terapeuty wymaga doświadczenia, jednak przy wnikliwym wglądzie w problemy pacjenta i zastosowaniu farmakoterapii, może przynieść pożądane skutki.