Nałogi

Jest wiele postaci uzależnień. Może to być potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce mamy do czynienia zuzależnieniem od narkotyków, alkoholu, leków i nikotyny. Coraz częściej ofiarami nałogów stają się osoby młode uzależnione od gier komputerowych, Internetu czy telewizji.

Największą liczbę uzależnień obejmuje alkoholizm. Osoby uzależnione odczuwają silną potrzebę przyjmowania alkoholu, a w momencie jego braku odczuwają dolegliwości związane z tak zwanym zespołem abstynencyjnym. Obejmuje on przykre doznania psychiczne i fizyczne spowodowane odstawieniem określonej substancji, w tym wypadku alkoholu.

W leczeniu uzależnień z pomocą przychodzą specjalne ośrodki i placówki zajmujące się leczeniem tych chorób. Dysponują one wykwalifikowanym personelem: psychologowie, instruktorzy psychoterapii uzależnień, psychiatrzy, fizjoterapeuci. Często swoją pomocą służą osoby, które wyszły już z uzależnień, doskonale sobie radzą z nimi i pomagają wyjść z nałogu innym chorym. Prowadzone są psychoterapie grupowe oraz indywidualne. Na początku zaleca się detoksykację osób chcących rozpocząć terapię.

Wielu badaczy twierdzi, że czynniki genetyczne mają do 60 % udziału w powstawaniu uzależnień od alkoholu. Aż 42 % hospitalizowanych alkoholików- mężczyzn miało w najbliższej rodzinie kogoś uzależnionego od alkoholu.

Innym poważnym rodzajem uzależnienia jest narkomania. Młodzi ludzie często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, przyjmują narkotyki z ciekawości, dla zabawy, czy poprawy nastroju i z czasem uzależniają się. Bez długotrwałego leczenia można doprowadzić się do śmierci, ponieważ człowiek uzależniony wciąż potrzebuje coraz większych dawek, które mogą okazać się śmiertelne.

Podstawową cechą zespołu uzależnień od alkoholu jest ciągły przymus przyjmowania substancji chemicznej zmieniającej świadomośći przyjmowanej nadal mimo negatywnych skutków jakie wywołuje. Pewien przymus w tym wypadku jedzenia wystepuje w schorzeniu jakim jestbulimia