Wspomaganie rozwoju osobistego

Coaching jest nowoczesna forma wspomagania rozwoju osobistego. Jego zasadą jest założenie, że człowiek w pracy nie wykorzystuje całości swego potencjału. Aby móc to zrobić, należy cierpliwie i umiejętnie docierać do głębszych zasobów osobowości i umiejętności.

W tym może pomóc coach. Jest to człowiek, który pomaga w odnajdywaniu prawidłowej drogi do sukcesu. To osoba będąca mentorem, osobistym trenerem i psychologiem w jednym. W momentach, gdy przychodzi załamanie lub zwątpienie coach nie dopuszcza do zaprzestania poszukiwania potencjału i dzięki jego pomocy jesteśmy w stanie utrzymać to, czego już dokonaliśmy, tak aby nie wracać do punktu wyjścia.

Coaching trwa tak długo, jak długo tego dana osoba potrzebuje, aby stanąć na własnych nogach, samemu pokierować swoją pracą i utrzymać wysoki poziom pozytywnych zmian. Taka pomoc drugiej osoby w kierowaniu własnym rozwojem kompetencji pozwala wiele zmienić w życiu na lepsze, odrzucić złe nawyki, przezwyciężać trudności, uczy osiągać zamierzone cele. Jeżeli coach pomaga pojedynczemu pracownikowi jest to zysk dla całej firmy, ponieważ osiąga lepsze rezultaty.

Coaching jest swoistą odpowiedzią na potrzebę bycia ciągle wydajnym i pomocą w radzeniu sobie ze stresem i ciężkimi sytuacjami. Coaching nie jest wskazywaniem postępowania, to monitoring danej jednostki, która sama wie czego chce i wie jak postąpić. Potrzeba jej tylko opiekuna, który podniesie na duchu w ciężkich chwilach zwątpienia. Mimo iż coaching nie należy do żadnego z działów psychologii ma z nią bardzo wiele wspólnego. Jest rodzajem psychoanalitycznego podejścia do danej osoby.

Największe osiągnięcia coachingu obserwuje się jak dotąd najliczniej w sporcie, ale można się spodziewać, że rozszerzy się na inne dziedziny życia. Jest wiele korzyści płynących z osobistego coachingu, między innymi większa pewność siebie, rozwój kariery, lepsze rokowania na przyszłość, zadowolenie z pracy. Coaching jest przeciwieństwem mobbingu.