Psychoterror

Mobbing jest to nic innego jak psychoterror. Polega na długotrwałym prześladowaniu psychicznym jednostki przez przełożonych lub inne osoby. Celem takich działań jest zastraszenie, wyniszczenie oraz wyeliminowanie osoby z pracy. Poprzez psychiczne wykańczanie danej osoby daje się jej do zrozumienia, że jest niechciana i nie ma dla niej miejsca w określonej zintegrowanej grupie. Skutkiem długotrwałego mobbingu są: zespół depresyjny i stany lękowe.

Najczęściej mobbing stosowany jest przez pracodawców, których pracownik ma słuchać i ze względu na chęć utrzymania stanowiska pracy poddaje się wielu nakazom, które często przybierają formę nękania lub zadań prawie niemożliwych do wykonania. Oprócz tego, do stosowanych form mobbingu zalicza się: upokarzanie, groźby, zastraszanie, zmniejszanie kompetencji, obsesyjne kontrolowanie danej osoby i wytykanie najmniejszych potknięć.

Pracownik w takich warunkach czuje się bezradny, wyizolowany i co gorsza na początku nie zdaje sobie sprawy z taktyki współpracowników lub przełożonych. Jest tak dlatego, że mobbing nie ma na celu ukazania wprost niechęci lub wrogości, ale poprzez utajone działania wyeliminowanie niechcianej osoby, która w konsekwencji terroru psychicznego sama rezygnuje z pracy.

Najczęściej jednostka musi radzić sobie sama z tym problemem. Świadkowie, jeśli tacy są, nie mają zazwyczaj odwagi sprzeciwiać się takim działaniom. W przypadku wielomiesięcznych lub wieloletnich prześladowań dochodzi nawet do ciężkich chorób czy samobójstwa osób nękanych. W ostatnim czasie o mobbingu słyszy się coraz więcej, stał się on bowiem patologicznym zjawiskiem społecznym wywołanym przez stresogenne warunki pracy i walkę o lepsze posady i o miejsce pracy w ogóle. Często osoby prześladowane przenoszą swój stres na innych pracowników, tak samo nękając ich psychicznie. Terror psychiczny w zakładach pracy powinien być bezwzględnie zwalczany. Wiele państw posiada przepisy prawne mówiące o zapobieganiu tego typu praktykom. Stosuje się takżecoaching, który ma motywować pracownika.